Największe źródło potocznej polszczyzny w Internecie!

The biggest online source of informal Polish!

Ponad 4,000 określeń zdefiniowanych po polsku i angielsku.

Over 4,000 terms defined in Polish and English.

Słownik Polskiego Slangu ©

O n l i n e

Polish Slang Dictionary ©

Created and Edited by Maciej Widawski

With the Assistance of Zbigniew Ruszczyk

E-mail: slang@univ.gda.pl

Słownik. The Dictionary. Zgłoś nowe hasła. Submit New Slang.
Najnowszy slang. What's Cool. Więcej o polskim slangu. More About Polish Slang.
O projekcie słownika. About the Dictionary Project. Pytania i sugestie. Questions And Suggestions.
Copyright © 1998 by Maciej Widawski.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Ostatnia zmiana/Last updated: April 1998