O projekcie s這wnika.
About the Project.

G堯wne za這瞠nia

S這wnik polskiego slangu online jest pierwszym s這wnikiem polskiego slangu w Internecie. Oparty na Korpusie potocznej polszczyzny Macieja Widawskiego, jest te zapewne najbardziej wyczerpuj帷ym 廝鏚貫m polszczyzny potocznej. G堯wnym za這瞠niem jest, 瞠 s這wnik ma by na bie膨co uzupe軟iany i uwsp馧cze郾iany. Slang, zjawisko niezwykle zmienne, powoduje, 瞠 tradycyjne s這wniki -- z racji d逝giego czasu edycji i druku -- cz瘰to nie nad捫aj z rejestracj tych zmian. Tworzenie s這wnik闚 w Internecie zmieni zapewne t sytuacj: niniejszy s這wnik nie tylko przedstawia wirtualnym czytelnikom wsp馧czesny slang, lecz r闚nie umo磧iwia im cz窷ciowe uczestniczenie w jego edycji (patrz Zg這 nowe has豉. Submit New Slang).

Mamy nadziej, 瞠 s這wnik zwi瘯szy zainteresowanie polszczyzn potoczn, zar闚no w鈔鏚 Polak闚, jak i cudzoziemc闚. Nale篡 jednak zauwa篡, 瞠 nie jest to typowo dwuj璚zyczny s這wnik slangu, nie zawiera wi璚 wielu informacji u篡tecznych dla cudzoziemc闚 (takich jak np. wymowa, wskaz闚ki gramatyczne, przyk豉dy, angielskie ekwiwalenty slangowe, odsy豉cze, czy indeks angielski). Osoby zainteresowane powy窺zym odsy豉my do The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism, Macieja Widawskiego, wydanego w 1998 nak豉dem nowojorskiego Hippocrene Books.

Main Assumptions

The Online Polish Slang Dictionary is the first online dictionary of Polish slang. Based on Maciej Widawski's Corpus of Colloquial Polish, it also represents probably the most comprehensive treatment of nonstandard Polish. The main idea behind this dictionary is to keep it constantly updated. Due to the long editorial and printing process, it is often difficult for traditional dictionaries to keep pace with the frequent changes in slang usage. Online editing is likely to change this situation: this dictionary not only offers our virtual readers current slang, but also gives them the opportunity to participate in the shaping of this dictionary (see Zg這 nowe has豉. Submit New Slang).

It is hoped that this dictionary will generate more interest in informal Polish, both from native and non-native speakers of the language. However, as this is not a truly bilingual slang dictionary, it lacks features that may be useful for non-speakers of Polish (such as pronunciation, grammar and usage information, example sentences, English slang equivalents, cross-references, English index). If you are looking for all the above features, you should refer to The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism (by Maciej Widawski), published in 1998 by Hippocrene Books, New York.

Zarejestrowane s這wnictwo

Niniejszy s這wnik rejestruje nowoczesne, niestandardowe s這wnictwo m闚ione o potocznym i idiomatycznym charakterze, znane wi瘯szo軼i doros造ch i dorastaj帷ych Polak闚 -- najlepiej okre郵ane mianem slangu.

Slang rozumiany jest jako specyficzny, ekspresywny styl j瞛yka, sk豉daj帷y si ze s堯w nowych (lub starych u篡wanych w nowych znaczeniach), postrzeganych jako nieformalne (a nierzadko wulgarne), u篡wanych g堯wnie w mowie zamiast s堯w standardowych dla wyra瞠nia dodatkowej informacji: psychologicznej (np. stan闚 emocjonalnych, humoru, zwi瞛這軼i, ekspresji, swojsko軼i, skryto軼i) lub socjologicznej (np. solidaryzowania si z okre郵on grup spo貫czn, alienacji, buntu przeciwko istniej帷emu porz康kowi, obowi您uj帷ym zasadom, lub moralno軼i). Innymi wyr騜nikami slangu s olbrzymia jego zmienno嗆, synonimiczno嗆, oraz koncentracja na paru zaledwie tematach dotycz帷ych ludzkiej natury (seksu, czynno軼i fizjologicznych, cz窷ci cia豉, stan闚 upojenia, 鄉ierci, pieni璠zy, dzia豉lno軼i przest瘼czej, pozytywnej lub negatywnej oceny ludzi i rzeczy).

Nale篡 zauwa篡, 瞠 dialekty, 瘸rgony, oraz standardowe idiomy zosta造 generalnie pomini皻e w s這wniku.

Vocabulary Recorded

The vocabulary recorded in this dictionary includes modern nonstandard spoken language of a highly colloquial and idiomatic nature known to most Polish adults and teenagers -- best characterized by the term slang.

Slang is understood as a specific, expressive style of language that consists of novel words (or standard words used with new meanings) that are considered informal (and often vulgar) and are used instead of the standard style in order to express additional information of either of the following types: psychological (such as emotional states, humor, succinctness, forcefulness of expression, humanity, secrecy, etc) and sociological (such as solidarity or identification with a certain group, distancing, alienation, or rebellion against the existing social order and morality). Some other characteristics of slang are its changeability, synonymity, and focus on several themes of human life (such as matters of sex, bodily functions, intoxication, energetic and violent actions, money, death, criminal activity, deception, and positive or negative evaluation of people and things).

Finally, it should be noted that dialect, jargon, as well as standard idioms have generally been excluded from the dictionary.

毒鏚豉

Pocz徠kowa i najwi瘯sza (ponad 4,000 okre郵e) cz窷 s這wnictwa pochodzi z Korpusu potocznej polszczyzny Macieja Widawskiego, prywatnie zgenerowanej bazy danych powsta貫j w latach 1990-1998. Na korpus sk豉daj si w po這wie polszczyzna pisana (gazety, czasopisma, literatura) i polszczyzna m闚iona (notatki ochotnik闚, nagrania z radia, telewizji, kina). Nale篡 zauwa篡, 瞠 zgromadzone tu s這wnictwo stanowi jedynie podstawowy slang i by mo瞠 da dopiero pocz徠ek tworzeniu prawdziwego, dynamicznego s這wnika online.

Sources

The initial and the most substantial (over 4,000 terms) chunk of words comes from Maciej Widawski's Corpus of Colloquial Polish, a privately compiled database generated in the years between 1990-1998. The corpus is roughly 50% written Polish (utilizing sources such as newspapers, magazines, and literature), and 50% spoken Polish (consisting of notes done by volunteers, and recordings from radio, television, film). It is important to note that these words represent the core slang and are only the starting point of a creation of a real online dictionary.

Kwestie autorskie i finansowe

Niniejszy s這wnik to przedsi瞝zi璚ie ca趾owicie naukowe i nie nastawione na zysk. S這wnik powsta bez pomocy jakichkolwiek sponsor闚 (cho dzi瘯ujemy Uniwersytetowi Gda雟kiemu za dost瘼 do Internetu), swoje istnienie zawdzi璚za tylko naszej ci篹kiej pracy. Jednak瞠, jako 瞠 pracujemy nad tym s這wnikiem ca趾owcie za darmo, b璠ziemy wdzi璚zni za wszelkie darowizny, granty, czy subsydia, kt鏎e umo磧iwi造by nam kontynuowanie i rozszerzanie naszego projektu, chodzi tu zw豉szcza o sprz皻 (np. laptopy, desktopy, skanery, oprogramowanie komputerowe).

Copyright © 1998 by Maciej Widawski. Wszelkie prawa zastrze穎ne. 畝dna cz窷 tego s這wnika nie mo瞠 by u篡wana lub reprodukowana dla cel闚 handlowych w 瘸dnej formie bez pisemnej zgody autora.

Financial and Copyright Considerations

This dictionary is a scholarly and entirely non-profit making endeavor. It was developed without the help of any sponsor (but we must credit the University of Gdansk for the use of their Internet devices) and owes its existence solely to our hard work. However, as we have been working on this dictionary entirely for free, we would welcome any contributions, grants, or subsidies that would enable us to keep the project going and expanding, especially in the form of equipment (e.g. laptops, desktops, scanners, software programs).

Copyright © 1998 by Maciej Widawski. All rights reserved. No part of this dictionary may be used or reproduced for commercial use in any manner whatsoever without written permission from the author.

O autorze

Dr Maciej Widawski jest jednym z niewielu j瞛ykoznawc闚 w Polsce, kt鏎zy zajmuj si slangiem. Dawniej w s逝瘺ie zagranicznej, dr Widawski jest obecnie adiunktem w Instytucie Anglistyki UG, gdzie specjalizuje si w socjolingwistyce, komunikacji mi璠zykulturowej, a przede wszystkim, w leksykografii. Jest autorem kilku s這wnik闚, w tym wydanego w USA The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism.

About the Editor

Dr. Maciej Widawski is one of the few scholars in Poland who specializes in slang. Formerly in the diplomatic service, he is now a professor at the Department of English at the University of Gda雟k, where he has been teaching linguistics, cross-cultural communication, and lexicography. As a freelance lexicographer he has authored several dictionaries, including The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism, published in the US.

O redaktorze technicznym

Mgr Zbigniew Ruszczyk jest specjalist w dziedzinie Internetu i oprogramowania komputerowego. Pracuje w O鈔odku Informatycznym Uniwersytetu Gda雟kiego na stanowisku wicedyrektora. Jest r闚nie kreatorem stron internetowych Uniwersytetu. Napisa ksi捫k Internet w biznesie.

About the Technical Assistant

Mr. Zbigniew Ruszczyk, MS, is a specialist in Internet and general computer programming. He is now a Deputy Director of the Computer Center of the University of Gda雟k, where he also serves as the UG webmaster. He is the author of Internet in Business.


Dr Maciej Widawski

Mgr Zbigniew Ruszczyk

Slang Home page