Pytania i sugestie.
Questions And Suggestions.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, lub konstruktywne komentarze, kliknij na slang@univ.gda.pl. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz się z nami skontaktować pod następującym adresem:

Contact Us!

If you have any questions, suggestions, or constructive comments, click slang@univ.gda.pl. If you do not have e-mail access, you can also mail us at the following address:

ONLINE POLISH SLANG DICTIONARY
Institute of English
University of Gdańsk
Wita Stwosza 55
Gdańsk 80544 Poland
Attn: Dr. Maciej Widawski

Slang Home Page